ارسال شده در 1397/11/13

کشاورزی در ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

کشاورزی

*کشاورزی در ایران

کشاورزی در ایران از نظر وجود مواهب طبیعی فراوان و موقعیت خاص اقلیمی که ایران در ان قرار دارد وان را به کشور چهار فصل تبدیل کرده میتوان محوریت اقتصادی داشته باشد.

به گزارش های مختلف تقریبا یک سوم زمین های ایران قابلیت کشاورزی دارند.

در واقع ایران از نخستین کشور های جهان است که در ان کشاورزی اغاز شده است.

کشاورزی

از ان جایی که در بیشتر مناطق قابل کشت خاک نامرغوب و توضیع اب نا مناسب وجود دارد در این نواحی کشتی صورت نمیگیرد ولی  تقریبا یک سوم زمین هایی که کشت در ان ها صورت میگیرد تحت ابیاری هستند و بقیه کشاورزی خشک را شامل میشوند .

با وجود این رتبه های تولید محصولات کشاورزی ایران قابل انکار نبوده  ایران در زمینه ی  تولید و صادرات محصلات کشاورزی در جهان جایگاه ویژه ای دارد  و سالانه  حجم بالایی از محصولات  به کشور های مختلف جهان  صادر میشود .

ایران به عنوان یک کشور با فصل های متنوع انواع مختلفی از محصولات کشاورزی را تولید میکند .از جمله زعفران "پسته"مرکبات"خرما"کشمش"و دیگر محصولات  که سهم قابل توجهی  در بازار جهانی دارد .

به گفته کاردان ها سالانه بالغ بر 120 میلیون تن از محصولات کشاورزی در کشور تولید میشود که علاوه بردر نظر گرفتن تامین نیاز های داخلی به صادرات ان ها نیز توجه ویژه ای میشود .

تناوب کشاورزی :

تناوب چنانچه زارعی فقط به تولید یک محصول در مزرعه خود بپردازد یا همیشه یک محصول را در یک قطعه  زمین بکارد نه تنها حداکثر بازده را از کار و عوامل تولید در دراز مدت به دست نمی اورد بلکه با مسائلی از قبیل نقصان تدریجی عملکرد طی سال های متوالی توسعه ی علف های هرز ،افات و بیماری های گیاهی، فرسایش و نقصان باروری خاک ، عدم بهره گیری از عوامل تولید مانند نیروی کار ،اب ابیاری و ماشین الات در بخشی از سال و در نتیجه هدر رفتن سرمایه نوسانات قیمت محصول در بازار و عوامل نامساعد محیطی پیشبینی نشده رو به رو میشود.در این صورت کشاورز میبایست از کشت مداوم یک محصول در یک قطعه  از زمین خودداری کند .

کشاورزی

تولید دو یا چند محصول مختلف را در مزرعه خود مورد مطالعه قرار دهد و اصول تناوب کشاورزی را رعایت کند .

     

دیدگاه خود را بنویسید :