ارسال شده در 1397/11/13

سرو لاوسون

بسم الله الرحمن الرحیم

سرو لاوسون

*سرو لاوسون

درختی با نام انگلیسی

lawson cypress tree

ونام علمی

cupressus lawasoniah

که از خانواده ی سرو ها و درختی همیشه سبز است،اصل این درخت برمیگردد به آمریکای شمالی و آسیای شرق.

درختی است کوتاه قامت با رشدی بسیار کم و کند که نهایت ارتفاع آن به 6 متر و قطر آن به2/5 متر میرسد بعد از گذر حدود 20 سال تنه آن اسفنجی میشود .

درختی مخروطی شکل و گاها در تمام سال با برگ های طلایی رنگ که از جمله محبوب ترین درختان مخروطی شکل بوده واز برخی گونه های آن که دارای شاخ و برگ با تراکم بالاست برای طراحی فضای سبز ،بلوار ها،شهرداری،پرچین و دیوار حائل مورد استفاده قرار میگیرد و چون این درخت قابلیت بالایی در هرس پذیری دارد شناخته ترین نوع آن {هرس مته ای } یا {پیچ}آن است.

سرو لاوسون پیچ

مناطق خنک ،صاحلی،مرطوب ،شرایط محیطی خوبی برای رشد هر چه بهتر و ماندگاری سرولاوسون است در نواحی گرم و سرد خود را سازگار میکند اما در سرمای شدید ضعف نشان داده و ممکن است خراب شود  همچنین باید دقت کرد که از باد های خشک و سخت با گرمایدشدید در امان باشد .

اصولا در محیط هایی با تابشدزیاد افتاب و یا کمی سایه خوشحال تر است.نیاز مند خاکیبا زهکشی خوب و مقداری اسیدی است و در مواقعی که خاک گچی ،اهکی و همچنین خشک باشد از خود ضعف نشان میدهد در واقع اگر عکس این عوامل وجود داشته باشد یعنی مثلا زهکشی ماسبی برای خاک وجود نداشته باشد درخت به بیماری ریشه گرفتار می شود و در آخر خشک میشود.

سرو لاوسون

نیاز آبیاری سرو لاوسون تقریبا هر یک ماه یک بار و به صورت  آبیاری عمقی است.

 

دیدگاه خود را بنویسید :