ارسال شده در 1397/11/17

گیاه آکمه آ

گیاه آکمه آ:

گیاهی از خانواده ی برومیاسه است.گیاهی باوقار،همیشه سبز وچندساله است.برگ های این گیاه نواری شکل ودربعضی مواردانگارپودرپاشی شده اندوتیغ های خمیده ای دارند.

برگچه های این گیاه ظاهری خیره کننده به آن می دهد.رنگ این برگچه ها صورتی رنگ هستندودربالای گیاه ظاهرمی شوند ورفته رفته به روی آنها گلهای بنفش رنگی پدیدار می شوند.گل های این گیاه عمری یک ماهه دارند.

شرایط مناسب برای گیاه آکمه آ:

 آکمه آ

نور مناسب برای این گیاه:

این گیاه به نور غیرمستقیم با اندکی سایه نیاز دارد و در مکانهایی که نور کمی دارند میتوان ازاین گیاه نگه داری کرد.این گیاه نباید درمعرض نورمستقیم  خورشید قرارگیرد.

 آکمه آ

آبیاری گیاه آکمه آ:

 

این گیاه درکل نسبت به کم آبی و خشکی مقاوم است پس برای آبیاری بایدخاک کاملا خشک شود سپس آبیاری مجددصورت گیرد.

بهتراست همواره حفره ی میانی آکمه آ رابا مقداری آب پرکرده وهرچندوقت یک بار آب آن را تعویض کنید.

 آکمه آ

دمای مناسب گیاه آکمه آ:

 

این گیاه دمایی بین۱۸_۳۰درجه را تحمل میکند.اما تحمل هوای خیلی سرد را ندارد.

این گیاه به مکانی نیمه سایه ویاسایه نیاز دارد.هر مقدار که دمای هواگرمتر باشد این گیاه به سایه ی بیشتری احتیاج دارد.

 

خاک مناسب آکمه آ:

 

این گیاه به خاکی سبک باذهکشی خوب نیازدارد.

دلیل اصلی پوسیدگی وازبین رفتن این گیاه خاک سنگین وذهکشی نامناسب است.

به طور مثال می توان ازمخلوط خاکی که حاوی یک سوم پوسته ی خردشده ی درختان به اضافه ی یک سوم پریلایت(یاشن)به اضافه ی یک سوم پیت موس(یاخاک برگ)ویک قسمت شن دانه درشت استفاده کرد.

 

کود مناسب گیاه آکمه آ:

 

از کود های کامل همانند۱۰_۱۰_۱۰ویا۲۰_۲۰_۲۰البته بایک سوم غلظت هرشش هفته یک بار درفصل تابستان استفاده کرد.

درفصل رشد گیاه آکمه آ بهتراست از کود های مایع که حاوی تمام عناصر مورد نیاز گیاه هستند استفاده شود.

این گیاه نیاز به کود دهی زیاد نداردپس دفعات کود دهی باید کم باشد

 

تکثیر گیاه آکمه آ:

 

زمانی که گل گیاه آکمه آ شروع به خشک شدن کردآن را از گیاه جدا کرده بعد از این مرحله گیاه مادر شروع به تولید گیاهچه می کند که می توان این گیاهچه هارا از گیاه مادر جدا کرد ودرگلدانی دیگر کاشت اما بهترین ومناسب ترین زمان برای جدا سازی گیاهچه ها زمانی است که به حدود یک سوم یا دوسوم گیاه مادر رسیده باشند.بعداز جدا کردن وکاشتن آنها ودرگلدانی جداگانه شروع به رشد می کنندوپس از ۱تا۳سال به گل دهی می رسند.ا گرگیاه به بلوغ رسیده باشد ممکن است گل دهی نداشته باشد بهترین روش برای تحریک گل دهی گیاه بالغ این است که آب وسط گیاه راباکج کردن گلدان خارج کرده وبرروی کل گیاه پلاستیکی کشیده ویک عدد سیب داخل پلاستیک کنار گل قرار دهید تا حدود ده روز که دراین مدت سیب اتیلن آزاد می کند و باعث تحریک گلدهی میشود.

بهترین فصل برای جداسازی گیاهچه ها(پاجوش ها)فصل بهار یا اوایل تابستان است.

 

تعویض گلدان گیاه آکمه آ:

گیاه آکمه آ بالغ گیاهی سنگین است پس باید گلدانی محکم و سنگین برای این گیاه باید انتخاب کرد.گیاه بالغ نیازی به تعویض گلدان ندارد اما گلدان گیاهچه هایی که از گیاه مادر جدا شده اند را میتوان تازمان گلدهی تعویض کرد.

 آکمه آ

آفات و بیماری های گیاه آکمه آ:

 

از آفات این گیاه میتوان به کنه ها وشپشک های گیاهی اشاره کرد.

پوسیدگی ریشه یکی از شایع ترین بیماری های آکمه آ است که دلیل آن نامناسب بودن ذهکشی یا آبیاری بیش از حد است

   

 

دیدگاه خود را بنویسید :