ارسال شده در 1397/11/20

هاورتیا گورخری

هاورتیای گورخری:

 هاورتیا گورخری

بیش از ۱۵۰گونه هاورتیا وجود دارد که همگی کوتاه وکم وبیش بدون ساقه وبارنگ های مختلف وبرگ های گوشتی هستند که برخی از گونه های این گیاه نرم ونیمه شفاف هستند.

نام چند گونه هاورتیا: هاورتیای گورخری،هاورتیای شیشه ای،هاورتیای زرد ابلق،هاورتیاترانکاتاابلق ،هاورتیای کوپری...

 

هاورتیای گورخریhaworthia fascists :

 

از گیاهان گلدار چند ساله است.ز یستگاه اصلی آن آفریقای جنوبی است ارتفاع این گیاه تا۲۰-۲۵سانتی متر میرسدوقطر آن بین۶-۱۲سانتی متر است.

 

این گیاه جزوساکولنت های کوچک محسوب می شود.

 

این گیاه فاقد ساقه بوده ودر واقع مجموعه ای از برگهای به هم پیوسته هستند.

 

این گیاه دارای برگ های ضخیم ،نوک تیز،سبزرنگ وسفت بانقاط سفیدوراه راه، که علت نامگذاری آن همین نقاط سفیدوراه راه است.

 

گل های این گیاه زنگوله ای شکل به رنگ سفید مایل به سبز است.این گیاه در ایران درفصل تابستان گلدهی دارداماممکن است در هر زمانی بسته به شرایط نگهداری آن گلدهی داشته باشد..

فصل رشد این گیاه اوایل بهار و پاییز است.

 هاورتیا گورخری

شرایط مناسب برای گیاه هاورتیا گورخری:

 

نور مناسب برای گیاه هاورتیا گورخری:این گیاه به ۱۲ساعت نور غیر مستقیم وملایم نیاز دارد.گرما ونور زیاد باعث متوقف شدن رشد می شود.

 

نور مستقیم باعث سفید یا زرد شدن برگ ها می شود .در سایه رنگ برگ روشنتر ودر نور زیاد رنگ برگها به قهوه ای نزدیک می شود.

 

دمای مناسب برای گیاه هاورتیا: این گیاه دمای۴-۴۰درجه را میتواند تحمل کند اما در فصل زمستان بهتراست گیاه در دمای پنج درجه نگهداری شود.این گیاه در دمای ۲۰-۲۵درجه رشد می کند.

 هاورتیا گورخر

خاک مناسب برای گیاه هاورتیا گورخری:

 

خاکی سبک که دارای منافذ زیاد وتهویه خوب باشد برای این گیاه مناسب است که می توان مخلوطی از پیت ماس،ماسه وورمی استفاده کردونیز میتوان خاک سبکی که شامل ۲/۳ماسه و۱/۳خاکبرگ ورس باشد استفاده کرد.

این گیاه بسیار مستعد پوسیدگی است پس باید در خاکی کاشته شود که آب را زیاد در خود نگه ندارد.

 

آبیاری گیاه هاورتیا گورخری:

 

این گیاه را میتوان در فصول رشد هفته ای دوبار آبیاری کرد.این گیاه به آبیاری زیاد نیاز ندارد و درفاصله ی بین دو آبیاری خاک باید خشک باشد .درفصل زمستان که گیاه خواب است باید بسیار کم آبیاری شود.

آب نباید در محل تجمع برگ ها بماند زیرا باعث پوسیدگی گیاه می شود.

 هاورتیا گورخری

کود دهی:

 

این گیاه را میتوان باکود مایع از اردیبهشت تا شهریور ماه،هر ۴هفته یک بار کود دهی کرد.

 

 

تکثیر گیاه هاورتیا گورخری:

 

تکثیر این گیاه به سه روش انجام می شود :

تکثیر ازطریق بذر،تکثیر ازطریق پاجوش،تکثیر از طریق برگ.

بهترین روش تکثیر هاورتیاگورخری ازطریق پاجوش است.

تکثیر ازطریق پاجوش:

پاجوش هارا میتوان زمانی که به اندازه ی یک سوم گیاه مادر است به راحتی از گیاه مادر جدا کردودر گلدان دیگری کاشت.

 

تکثیر از طریق بذر:

درفصل بهار می توان بذرهای این گیاه راکاشت.

زمان تکثیر این گیاه در بهار و اوایل تابستان است.

 

تکثیر از طریق برگ:

یک بوته  از این گیاه را از خاک بیرون آورده وبه مدت ۵دقیقه آن را در محلول قارچ کش قراردهید وبه مدت ۴روز آن را درجای خشک و خنک قراردهید تا مقداری از آب ذخیره شده در آن خارج شود وسپس شروع به جدا کردن برگها از نزدیک ریشه به سمت بالا کرده و می توان تعدادی از آنها را جدانکرده و دوباره آن را کاشت.برگ های جدا شده راتا یک هفته درجای تاریک و خنک نگهداری شود سپس مخلوطی از ماسه ی شسته شده به همراه پیت ماس درست کرده وبه اندازه ی ۲سانت سنگ ریزه بریزید وبرگهارا به صورت مایل در این مخلوط  فروبرید پس از مدتی گیاه جدید نمایان می شود.

  

عوارض ودرمان:

 

خشک شدن نوک برگ گیاه هاورتیا گورخری:

زمانی اتفاق می افتد که رطوبت خاک کم باشد ویا گیاه در نوروگرمای زیاد قرار گرفته باشد.که باید گیاه را به مکان ی خنک تربانور مایل منتقل کرد ودر صورت نیاز آبیاری کرد.

 

هاورتیا گورخری


تغییر رنگ برگهای هاورتیا گورخری:

 

تغییر رنگ در برگهای  می تواند طبیعی باشد اما تغییر رنگ باید بررسی شود تا از خراب شدن گیاه جلوگیری شود.عوامل مختلفی باعث تغییر در رنگ برگها می شودآبیاری بیش از حد،بیماری های قارچی،نامناسب بودن خاک و...

 

گیاه به راحتی از خاک جدا می شود:ریشه ی گیاه دچار پوسیدگی شده و باید میزان آبیاری را کاهش داد.

 

دیدگاه خود را بنویسید :