ارسال شده در 1397/11/20

نحوه تکثیر گل سانسوریا چگونه است؟

سانسوریاsansevieria trifasciata:

 سانسوریا

سانسوریا گیاهی از خانواده سوسنیان یا لیلیاسه ها است .گیاهی آپارتمانی ،چند ساله وهمیشه سبز است.نام دیگر این گیاه زبان مادرشوهر است. ۶۰گونه از این گیاه وجود دارد که معروفترین آنها برگ نیزه ای وبرگ شمشیری است که این گونه ها نیز بانامهای سانسوریا برگ ساده پاکوتاه وبلند ،سانسوریا برگ ابلق پاکوتاه وپا بلند معروف هستند.

 

این گیاه دارای برگ های ضخیم،مستقیم،سخت وشمشیر مانند بارنگ سبز تیره ونقوش خاکستری عرضی است در بعضی از گونه های این گیاه مثل ابلق رنگ سبز در وسط ورنگ زرد درحاشیه برگها مشاهده می شود.ا ین گیاه فاقد ساقه ی هوایی وریزم (ساقه زیرزمینی)دار است که برگها از روی همین ریزمها می رویند.

 

سانسوریا در شرایط مساعد گلدهی نیز دارد که معطر وبارنگ سفیدسبز است ودر بخش میانی گیاه رشد می کند.

سانسوریا ارتفاعی حدود۴۵سانتی متر دارد که در شرایط مساعد به یک متر و بیشتر هم می رسد.

این گیاه به خوبی میتواند سموم وگاز های آلوده ی موجود در هوا را تصفیه می کند.

 سانسوریا

شرایط مناسب برای گیاه سانسوریا:

 

نور:  این گیاه به نور بسیار مقاوم است اما در مکانهای روشنتر رشد بیشتری دارد.

 

دما:   دمای مناسب برای این گیاه در تابستان ۲۴درجه ودر زمستان۱۶درجه است.این گیاه تا دمای ۱۰درجه را نیز تحمل می کند.این گیاه در دمای بین۱۸تا۲۵درجه رشد بهتری دارد.

 سانسوریا

آبیاری:  آبیاری معمولا در تابستان هفته ای یک بار ودر زمستان دوهفته یک بار انجام شود خاک باید در فاصله ی دو آبیاری خشک شود.

رطوبت: این گیاه نیاز به رطوبت زیاد ندارد و غبارپاشی لازم نیست.

خاک مناسب:,خاک مناسب برای گیاه سانسوریا خاک کمپوست دار است که می توان مخلوطی از ماسه ،پیت ماس وورمی کمپوست باشد.

کود مناسب: می توان از کود های مایع وجامد محلول در آب برای این گیاه استفاده کرد.

 

تعویض گلدان: سانسوریا در گلدانهای کوچک بهتر رشد می کند و نیاز به تعویض مدام گلدان ندارد.بهتراست هر سه سال یک بار ودر ماههای بهمن و اسفند تعویض گلدان صورت گیرد.

 

تکثیر گیاه سانسوریا:

سانسوریا

 

تکثیر این گیاه به دوروش انجام می شود

روش قلمه زنی:برای این کار باید برگی از گیاه بالغ که نه کوچک ونه بسیار بزرگ باشد از گیاه جدا کرده وبه قطعه های ۸-۱۰سانتی تقسیم کرده پس از گذشت چند روز هر قطعه را در ماسه کاشته وپس از ریشه زنی ورویش گیاه جدید آن را به خاک کمپوست دار انتقال دهید.باید دقت شود که برگها را برعکس نباید کاشت ودر نوع ابلق باید در پایین هر قطعه بایدیک مثلث برش داد سپس کاشت که در غیر این صورت گیاه جدید ابلق نخواهد بود.

 سانسوریا

تکثیر به روش تقسیم بوته وجداکردن ریزم:

دراین روش زمانی که گیاه کاملا گلدان را پر کرد از قسمت ریزم بوته هارا از گیاه مادر جدا کرده وهرچند بوته رادریک گلدان کاشت.در این روش گیاه ابلق  پس از تکثیر ورویش برگ های جدید همان ابلق می ماند.

 

 

 

عوارض و درمان

 

نقشهاوخطوط خاکستری ناپدید شده وبرگ ها رنگ پریده هستند:این گیاه در مکان کم نور است که باید آن را به مکان پرنورتری انتقال داد.

 

زخم های قهوه ای روی برگهای گیاه سانسوریا:آبیاری زیاد باعث بوجود آمدن این عارضه است ونیز زهکشی گیاه نیز باید بررسی شود.

 

زخم های سفید پنبه ای:حشره ی آفت عامل بوجود آمدن این زخمهاست پس باید باسموم آفت کش سمپاشی شود.

سانسوریا

دیدگاه خود را بنویسید :