ارسال شده در 1397/11/21

شرایط نگهداری پیرومیا چیست؟

پپرومیاpeperomia:

پیرومیا

 

گیاهی از تیره ی فلفل سیاهیان،آپارتمانی،علفی وهمیشه سبز بارشد کند هستند.

 

بیش از ۴۰۰گونه از این گیاه وجود دارد وبرای مثل می توان  از پپرومیا برفی،پپرومیاپلوسیدا،پپرومیاابلق وپپرومیا کاپراتا نام برد.

 

این گیاه را می توان برحسب ظاهرشان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

 

دسته ی اول: این دسته بوته ای  و دارای برگهای گوشتی وقلبی شکل ودمبرگهای قرمزرنگ هستند.

پیرومیا

 

دسته ی دوم: دراین دسته برخی دارای ساقه و برگهای گوشتی هستند.ساقه ی آنها بلند و به رنگ قرمز است.لبه ی برگهای آنها به رنگ ارغوانی است که بعضی از آنها برگهای پرز دار دارند.

 

دسته ی سوم: ساقه های این دسته قرمز رنگ واز نوع بالا رونده است.برگهای این دسته به نقره ای وسبز رنگ است.

 

شرایط مناسب برای گیاه پپرومیا:

 

نور: این گیاه به نور غیر مستقیم وفراوان احتیاج دارد.نکته اینکه این گیاه در زیر نور فلورسنت پژمرده می شود.

پیرومیا

 

 

دمای موردنیاز گیاه پپرومیا:

 

این گیاه دمایی بین۱۴-۳۰درجه را تحمل می کند اما بهترین دما برای این گیاه دمایی بین۱۸-۲۴درجه است.این گیاه نسبت به سرما مقاومت ندارد.

 

خاک مناسب برای گیاه پپرومیا:

 

خاک مناسب برای این گیاه خاک جنگلی ونیز خاک لیمونی است پس می‌توان مخلوطی از خاک برگ(یا پیت)و ماسه وخاک باغچه استفاده کردو در کف گلدان ماسه و سنگریزه بریزید.

 

هر دوماه یک بار سطح خاک راخراش دهید تا هوا به داخل خاک نفوذ کند.

پیرومیا

 

آبیاری: پپرومیا نیاز چندانی به آب نداردوهر زمان که سطح خاک خشک شد زمان مناسبی برای آبیاری است(درفاصله بین دوآبیاری سطح خاک باید خشک شد

 

در زمستان از آب ولرم برای آبیاری استفاده شود.

پیرومیا

 

غبار پاشی:

 

غبار پاشی در تابستان دوبار در هفته ودر زمستان یک بار در هفته انجام شود.

 

کود دهی:

از فروردین تا مهرماه می توان هر دو هفته یک بار انجام شود.

 

 

تکثیر گیاه پپرومیا:

 

 برای تکثیر نوع گوشتی این گیاه برگ آن را روی سطح ماسه بخوابانید و روی آن ماسه شسته بریزید پس از مدتی ریشه زده و گیاه جدید می روید.

 

برای تکثیر گونه های دیگر این گیاه ساقه ی یک ساله ی این گیاه را از انتها به اندازه‌ی ۵-۷سانتی متر  از گیاه جدا کرده و به اندازه‌ی ۴-۵سانت در خاک فرو کنید.

 

خاک مناسب برای قلمه ها ماسه ی شسته ی شیرین به اضافه ی کوکوپیت وپرلیت است.

پیرومیا

 

قلمه ها در دمای۱۸-۲۲درجه خیلی زود ریشه دار می شوند.

 

تازمان ریشه دار شدن قلمه ها باید سطح خاک مرطوب باشد.بهترین زمان برای قلمه زنی فصل بهار است.ریشه زدن قلمه ها بین۲۰-۲۵روز طول می کشد.

 

تعویض گلدان: این گیاه دارای ریشه های سطحی وریز است و نیاز به گلدان بزرگ ن

 

دیدگاه خود را بنویسید :