ارسال شده در 1397/11/22

کاج تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کاج تهران

کاج تهران

این درخت گونه ای از کاج ایتالیایی و یا pinus ptutia است که در منابعی اصالت آن را به شرق مدیترانه و در دشت های الدرگرجستان  نسبت میدهند و در منابعی دیگر آن ها را بومی پاکستان ،ایران،افغانستان  و روسیه می خواند.

 از آنجایی ک این درخت حدود 800 سال پیش وارد ایران شده واکثرا در اطراف تهران و قزوین کاشته  شده است به آن کاج ایرانی و یا کاج تهران نیزگفته  می شود.

نام انگلیسی آن نیز pine است.

بیشترین سطح زیر کشت کاج تهران در پارک های جنگلی تهران از جمله چیتگر ،سرخه حصار ،قوچک است.

ویژگی هی کاج تهران:

کاج تهران

این درخت، درختی است همیشه سبز با رشد بسیار زیاد که ارتفاع آن به حداکثر 15 متر و پهنای آن به حدود 8 متر می رسد.

کاج تهران در حدود 6 سالگی به بار می نشیند و بذر میدهد .در پاییز بهترین وقت برای جمع کردن بذر آن است که این بذر تا 2 سال حدود 65% قوه نامیه دارد .

شرایط نگهداری کاج تهران:

کاج تهران در خاک های عمیق و رسی که زهکشی خوبی دارند و از لحاظ دریافت  تابش نور خورشید،در موقعیت خوبی قرار دارند به خوبی رشد میکند و با تغییرات دما یعنی گرم یا سرد شدن دما خود را سازگار می کند و در برابر خشکسالی مقاوم است اما رشد آن با آبیاری مناسب یعنی (تعداد آبیاری ها کم و مقدار آن زیاد) رابطه مستقیم دارد و در این شرایط به خوبی رشد میکند

خواص  و کاربرد کاج تهران:

 از بذر این درخت به علت طعم مطبوع آن و همچنین دارا بودن دو ویتامینEوCدر صنایع غذایی استفاده می شود،مثلا به عنوان دانه های خوراکی ومواد اولیه ی دستور غذایی  کاربرد دارد.

از میوه وچوب درخت کاج برای وسایل داخل خانه و همچنین صنایع دستی و هنر های تزئنی استفاده میشود.

از این گیاه و شیره آن ،برگ های آن و روغن دانه های آن نیزدردرمان بیماری های مختلف از قبیل بیماری کلیه و مثانه ،درد های موضعی و ناشی از رماتیسم و برونشت و سرماخوردگی و ... استفاده میشود.

عطر برگ های آن آرامش بخش اعصاب است.

کاج تهران

آفت درخت کاج:

 

این درخت نیز مانند سایر درخت ها دارای بیماری هایی می باشد برای مثال می توان از پوسیدگی ریشه در این گیاه که به علت وجود قارچ ایجاد می شود نام برد .

تکثیر کاج تهران:

تکثیر درخت کاج تهران از طریق بذر و قلمه می باشد.

کاج تهران

 

دیدگاه خود را بنویسید :