ارسال شده در 1398/04/06

گل کرساندرا

گل کرساندرا 

crossondra undulaefolia:

گیاهی همیشه سبز وچند ساله از خانواده ی آکانتاسه است.این گیاه دارای برگهای براق وگلهای خوشه ای که در انتهای ساقه ها نمایان می‌شود ،است.

گل های کرساندرا به رنگهای زرد، نارنجی و قرمز هستند. کاسبرگها این گیاه به صورت ۴ردیف در انتهای ساقه هستند وپوشیده از پرزهای سفید ونرم است.

این گیاه به گل آتش بازی نیز معروف است.

این گیاه ۵-۶ماه پس از کاشت قلمه  به گل می نشیند وقادر است تا چندین ماه این گلها را تازه نگه دارد.

ارتفاع این گیاه۵۰-۱۰۰سانتی متر است.

رشد نهایی این گیاه ۵-۱۰سال است‌.

برای افزایش گلدهی این گیاه و طولانی تر شدن دوره ی گل دهی ،گلهای پژمرده وخشک شده را باید از گیاه جدا کردتا گیاه تحریک به گلدهی بیشتر شود.

 

 

شرایط مناسب برای گیاه کرساندرا:

نور:

این گیاه به نور غیر مستقیم خورشید نیاز دارد و بیشتر نیم سایه چنین آفتاب را ترجیح می دهد.در تابستان نور مستقیم خورشید را نمی تواند تحمل کند اما در زمستان نور مستقیم خورشید را می تواند تحمل کند.

 

 

دما:

بهترین دما برای رشد این گیاه دمای۱۸ درجه است.

 

خاک:

این گیاه به خاکی بازهکشی مناسب نیاز دارد ومی توان مخلوطی از دوقسمت لوم ویک قسمت شن استفاده کرد.

 

آبیاری:

این گیاه به خشکی حساس است ودر طول فصل رشد خاک نباید کاملا خشک شود.در تابستان هفته ای یک بار ودر زمستان هر ۱۰روز یک بار آبیاری شود.

 

غبارپاشی:

در فصول رشد هفته ای یک بار غبارپاشی شود.

 

کوددهی:

این گیاه را در فصول رشد به صورت هفتگی و در زمستان ماهی یک بار با استفاده از کودهای مایع کوددهی کرد.

 

تعویض گلدان:

این گیاه در زیستگاه طبیعی خود به صورت گیاهی چند ساله است اما ممکن است در گلدان بیشتر از یک سال نتوان آن را نگه داشت .اگر گیاه را تا سال بعد نگه داشته اید می‌توانید گلدان آن را بایک گلدان بزرگتر تعویض کنید.

 

 

تکثیر:

این گیاه را به دوروش کاشت بذر وقلمه می توان تکثیر کرد.قلمه هارا در فصل بهار یا پاییز از ساقه های گیاه جدا کرده وبه هورمون های ریشه زایی آغشته کرده  ودر خاک مخصوص بذرو قلمه بکارید.

دمای مناسب برای کاشت ۲۱درجه است.

برای تکثیر از طریق بذر باید درفصل بهار ودر شرایط گلخانه ای بذرها را کاشت.

 

عوارض ودرمان:

ساقه ها دراز هستند و گیاه گلدهی ندارد:

نور محیط کم است، گیاه را به مکان روشن تری انتقال دهید.

 

گلها کم رنگ وشفاف شده اند:

عامل آن نوعی قارچ است که علت به وجود آمدن این قارچ هوای سرد ومرطوب است .گیاه را به مکانی گرمتر وخشکتر انتقال دهید.

 

سطح زیر برگها تار مشاهده می شود:

عامل آن کنه ی قرمز است.این گیاه نسبت به سموم حساس است پس نمی توان آن را سمپاشی کرد و می توان با اسفنج سطح زیر برگها را تمیز کرد.

 

برگها به طرف پایین خم شده اند:

دوعامل باعث بروز این عارضه می شود؛آبیاری بیش از حد،هوای سردو خشک.

 

رشد گیاه متوقف شده است:

هوای محیط سرد است گیاه را به مکان گرمتری انتقال دهید.

 

برگها چروکیده وقهوه ای می شوند:

هوا خیلی گرم است گیاه را به مکان خنک تری انتقال دهید و اگر سطح خاک خشک است آن را آبیاری کنید.

 

لکه های قهوه ای بر روی برگها مشاهده می شود و گیاه حالتی پژمرده دارد:

علت آن گاز های(گاز نفت،هوای کثیف و...) موجود درهوای اطراف گیاه است.

 

برگهای گیاه کوچک تر از اندازه ی طبیعی هستند:

علت آن کمبود عناصر مورد نیاز گیاه است و باید گیاه را تقویت کرد یا به عبارتی دیگر خاک آن فقیر است و باید کوددهی انجام شود.

 

تعداد زیادی از برگها سیاه رنگ شده اند:

اگر در زمستان این علائم مشاهده شود علت آن هوای خیلی سرد است و باید گیاه را به مکان  گرمتری انتقال دهید.واگر در تابستان مشاهده شود علت آن استفاده از مواد براق کننده  برای تمیز کردن برگهای این گیاه است.

 

دیدگاه خود را بنویسید :