ارسال شده در 1398/04/10

پدیلانتوس

 

پدیلانتوس

:Euphorbia tithymaloides

 

گیاهی از خانواده ی فرفیون-افوربیاسه ودر رسته ی ابلقیان  وگیاهی آپارتمانی است.این گیاه دردورنگ دیده می شود سبزو ابلق ودربعضی از آنها حاشیه ی برگهابه رنگ ارغوانی-صورتی در می آید.این گیاه در سرما و همزمان نور فراوان برگهایش تغییر رنگ می‌دهد وبه رنگ قرمز تبدیل می‌شود وهر چندظاهری زیبا به این گیاه می دهداما گیاه دراین حالت تحت فشار نور شدید خورشید است.

 

شرایط مناسب برای گیاه پدیلانتوس:

 

نور:

این گیاه به نور غیرمستقیم وفراوان خورشید نیاز دارد.نور مستقیم باعث می شود برگهای گیاه بسوزد.نورکم نیز باعث بلند شدن وبدفرم شدن شاخه ها  وفاصله بین برگها زیاد می شود.

نور فراوان باعث ضخیم شدن ساقه ها وگوشتی شدن برگها می شود.

 

 

دما:

پدیلانتوس به هوای خنک علاقه دارد ودمای۱۲-۱۳درجه دمای مناسب برای این گیاه است.دمای کمتراز۸درجه را تحمل نمی کند.برگ این گیاه درهوای خنک ونور زیاد به رنگ قرمز دیده می شوند.

درهوای سرد وخارج از تحمل گیاه،گیاه به سرعت قارچی شده واز بین می رود.

 

این گیاه به گردش هوا نیاز دارد و باید درجایی باشد که گردش هوای خوبی داشته باشد.عدم گردش هوا باعث می شود برگهای گیاه نازک شوند.

این گیاه رادر فضاهای مختلف می توان نگهداری کرد اما فضای گلخانه وپاسیون برای این گیاه مناسبتر است ودراین فضاها رشدبهتری دارد.

 

خاک مناسب برای گیاه پدیلانتوس:

این گیاه به خاکی سبک وبا زهکشی بالا نیاز دارد.که می‌توان مخلوطی از کوکوپیت،پیت ماس، پرلیت باشد.ونیز می‌توان از خاک مخصوص کاکتوس هم برای این گیاه استفاده کرد.

برای جلوگیری از ایجاد قارچ کمی پودر دارچین به خاک اضافه کنید.

 

کوددهی:

با شروع فصل رشد(بهار) می توان به گیاه کودهای رشد داد ودر اواخر بهار از کودهای مخصوص کاکتوس که پتاسیم و فسفر دارند استفاده کرد تا بوته ی گیاه محکم شود .

کوددهی را می توان ماهی یک بار انجام داد.

 

تکثیر :

این گیاه به دوروش تکثیر می شود روش تکثیر از طریق بذر.روش تکثیر از طریق قلمه که بیشتر این گیاه رابه روش تکثیر از طریق قلمه تکثیر می کنند

 

تکثیر ازطریق قلمه :

قلمه هایی۱۲_۱۵سانتی متری انتخاب کرده که می توان هم درآب وهم درخاک آنها را ریشه دار کرد.

قلمه هارا پس از برش درجایی قراردهید تا پینه ببندد وشیره ی گیاه قطع شود سپس به اندازه ی سه جوانه قلمه را در زیرخاک قرارداده ( خاک می تواند مخلوطی ازشن وماسه یا پرلیت باشد)تا ریشه دار شود پس از یک ماه خاک گیاه را با قارچ کش گارندازیم ضد عفونی کنید.

قلمه هایی که در آب ریشه دار می شوند راباید قبل از اینکه اندازه ی ریشه ها به پنج سانتی متر برسد به خاک انتقال داد.

 

آبیاری:

زمانی باید این گیاه را آبیاری کرد که سطح خاک به اندازه ی۲-۳سانتی متر خشک شده باشد .این گیاه به آبیاری زیاد حساس است و باعث پوسیدگی گیاه می شود.(آبیاری زیاد باعث می شود گیاه دچار سبز خشکی شود یعنی اینکه گیاه برگهایش سبز است اما خشک می شود.)

خشکی کشیدن گیاه نیز باعث چروکیدگی وخشک شدن برگها ونازک شدن ساقه ها می شود.

 

تعویض گلدان:

گیاه در گلدانهای کوچک بهتر و بیشتر رشد می کند و شاخه های جانبی بیشتری تولید می کند و گلدان بزرگتر هم مقدار زیادی آب در خود نگه می دارد که ممکن است باعث پوسیده شدن ریشه ها شود ونیز باعث تعویق در رشد گیاه می شود.هر دوسال یک بار گلدان گیاه را می توان تعویض کرد.

 

 

آفات و بیماری ها:

شته وشپشک آردآلود دربهار و پاییز گیاه را بیمار می کنند که باید از سموم مخصوص این آفات استفاده کرد.

دیدگاه خود را بنویسید :