ارسال شده در 1398/04/20

آشنایی با گیاه سرخس

 

سرخس presidium aquilinum  :

این گیاه گروهی از نهان زادان آوندی ،و از راسته ی بسپایکها واز تیره ی سرخس عقابیان است و۱۲۰۰۰ گونه دارد.تولید مثل آنها ازطریق هاگ است.این گیاه دارای ریشه های نابجا ونازک است که قطری۲-۳میلی متری دارد وبرروی ریزم ودمبرگها رشد می کنند.سرخسها دارای ریزم هستندکه هرسال یک ساقه تولید می کنند.برگهای گیاه سرخس فروند نام دارد.برگها از ساقه ها بزرگتر هستندکه قبل از باز شدن حالت پیچیده ای دارند وبه صورت دسته ی عصا پیچیده شده اند.رشد برگهای سرخس نامحدود است.برگها مستقیمأ از روی ریزم جدا شده ورشد می کنند.(توسعه ی آنها تا چندین سال طول می کشد(.

غ

سلول های سطح زیرین برگها هاگهای عدسی شکل پایه دار تولید می کنندکه به این هاگدانها سور گفته می شود که معمولا درهر رگبرگ دو ردیف به وجود می آید.

 

این گیاه می تواند آلاینده های محیطی( جیوه،آرسنیک،فرمالدئید) را ازبین ببرد وهوای محیط را پاک کند.

از بعضی گونه های آن مثل سرخس بوستن(سرخس برگ شمشیری) به دلیل شرایط نگه داری و زیبایی آن به عنوان گیاهان زینتی آپارتمانی استفاده می شود.

 

 

گونه هایی از سرخس که در ایران وجود دارد:

 

پرسیاوشان:

در نقاط مرطوب ،درکنار جویبارها،در کنار حلقه های چاه های آب شمال ایران می رویند.این گیاه دارای دمبرگهایی کرک دار وبراق باعرض کم است.

پرسیاوشان دم سیاه:

قسمت های انتهایی برگ تقسیمات زیاد وباریک دارد ودمبرگهای آن براق وبه رنگ سیاه است.

 

سرخس مارزبان:

دارای دونوع برگ است که یکی بارور می شود و دیگری بارور نمی شود.

سرخس بسپایک

سرخس زنگی دارو

سرخس بلوطی.

 

شرایط مناسب برای گیاه سرخس:

 

نور:

این گیاه به نور غیرمستقیم همراه با سایه نیاز دارد.سرخس نورشدید خورشید را نمی تواند تحمل کند.اگر گیاه در مکانی تاریک باشد برگهای آن کم پشت می شود.

 

دما:

درجه حرارت همواره باید بین۱۰-۳۰درجه باشد دمای مناسب در شب ۱۵درجه است ‌.

 

 

خاک:

سرخس به خاکی قلیایی با ذهکشی مناسب نیاز دارد.و می توان از خاکهای جنگلی ویا خاکبرگ استفاده کرد.

 

آبیاری:

این گیاه به آب زیادی نیاز دارد ودر تابستان تقریبا هرروز نیاز به آبیاری دارد.در بین دوآبیاری باید سطح خاک روبه خشکی برود سپس آبیاری مجدد انجام شود.در آبیاری نباید برروی برگهای گیاه آب ریخته شود.

 

رطوبت:

این گیاه به رطوبت بالا یی نیاز دارد و اگر در گلدان کاشته شده است باید همیشه گلدان درظرفی(زیرگلدانی) پراز آب وسنگ ریزه قرارداشته باشد.

برای حفظ رطوبت می‌توان این گیاه را در تراریوم نگهداری کرد.

 

غبارپاشی:

غبارپاشی برروی برگهای این گیاه باعث خشک شدن وپژمرده شدن برگها می شود.

 

کوددهی:

از ماه فروردین تا شهریور می‌توان به گیاه هفته ای یک بار کود مخصوص  سرخس داده شود.

 

درکل این گیاه به نور متوسط ،حرارت معمولی،آبیاری متوسط تا زیاد ورطوبت هوایی۷۰-۹۰ وخاک قلیایی نیاز دارد.

 

تکثیر:

معمولا به دوروش تقسیم ساقه های رونده وتکثیر ازطریق هاگ صورت می گیرد البته بعضی از گونه های این گیاه را می توان به روش های دیگری نیز تکثیر کرد.

 

روش تقسیم ساقه های رونده ریشه زا:

زمانی که گیاه ساقه های رونده ریشه زا تولید می کند اگر انتهای ساقه ها را باسطح خاک تماس دهیم گیاه جدید وکوچکی به وجود می آید که می توان آن را از گیاه جدا کرده ودر خاک کمپوست مخصوص بذر وقلمه کاشت محیط وخاک باید مرطوب باشد ودمای مناسب آنها دمایی بین۱۸-۲۰درجه است.از این روش می‌توان درفصل بهار و تابستان برای تکثیر استفاده کرد.

 

روش تکثیر ازطریق هاگ:

هاگ ها برروی سطح زیرین برگها به وجود می آیند و می توان آنهارا جمع آوری کردودرخاک حاوی کمپوست کاشت سطح کشت رابا یک پلاستیک پوشانده ودمای مناسب آن ۲۱درجه است.پس از رشد هاگها وتولید گیاهان جدید،زمانی که اندازه ی آنهابه ۵/۲سانتی متر رسید می‌توان   آنها را از یکدیگر جدا کرده ودر گلدانهای جدا کاشت

آبیاری باید از زیر گلدان انجام شود (ظرف زیر گلدان باید پراز آب وسنگ ریزه باشد. روی سطح کشت را تازمان جوانه زدن گیاه بایک پلاستیک سیاه بپوشانید.

 

 روش های دیگر درسرخسها مثلا سرخس معمولی مجعد(Nephrologist )

را می توان ازطریق ریزم واستک تکثیر کرد.

سرخس شاخ گوزن(platycerinm) را می توان ازطریق پاجوش  ویا خم کردن برگ درخاک نیز تکثیر کرد.

 

 

آفات و بیماری ها:

 

اگر رطوبت محیط این گیاه کم باشد آفاتی چون مگس سفید،شپشک آرد آلود ،کنه ،شته در محیط افزایش یافته وبه گیاه آسیب می رسانند.که می‌توان با افزایش رطوبت محیط وهرس کردن وحذف تدریجی برگهای بزرگتر با این آفات مقابله کرد.

 

رطوبت زیاد ازحد نیز باعث افزایش بیماری های قارچی می شود.بوتریس،فوزاریوم،لکه برگی، که درنهایت باعث پوسیدگی ریشه می شوند.که برای مقابله با آنها می توان از قارچ کش ها استفاده کرد.

دیدگاه خود را بنویسید :