بذر پائولونیا شن تونگ یک گرم

بذر پائولونیا شن تونگ جوانه زنی 60 درصد

 

ارسال 5 تا 7 روز اداری

فروشنده

  • کد محصول :   2032-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

بذر پائولونیا شن تونگ یک گرم