بذر پائولونیا الونگاتا یک گرم

بذر پائولونیا الونگاتا جوانه زنی 75 درصد

 

ارسال 5 تا 7 روز اداری

فروشنده

  • کد محصول :   2033-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

بذر پائولونیا الونگاتا یک گرم