بذر پاپایا ردلیدی پاکوتاه 500 عدد

بذر با کیفیت پاپایا یا همان خربزه درختی 

هماهنگی نحوه و زمان ارسال مهندس احسان رضایی 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   2055-B
  • دسته بندی :   پاپایا

جزئیات تخصصی

بذر پاپایا ردلیدی پاکوتاه 500 عدد