بذر فیسالیس هندی گلی کر کد 004 تعداد 1000 عدد

بذر فیسالیس هندی با کیفیت ، فروش ویژه بذر فیسالیس هندی

هماهنگی نحوه و زمان ارسال مهندس احسان رضایی 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   2056-B
  • دسته بندی :   فیسالیس

جزئیات تخصصی

بذر فیسالیس هندی گلی کر کد 004 تعداد 1000 عدد