نهال پائولونیا فورتونی 1/5تا 2 متر 1000اصله

نهال پائولونیا ریشه لخت فورتونی ، بصورت عمده ارسال می گردد .

ارسال به سراسر کشور عزیزمان ایران اسلامی

هماهنگی نحوه و زمان ارسال مهندس احسان رضایی 09177880141

اطلاعات تکمیلی پائولونیا

  • کد محصول :   2059-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

نهال پائولونیا فورتونی 1/5تا 2 متر 1000اصله