نهال پائولونیا فورتونی 2تا3 متر 1000اصله

نهال پائولونیا فورتونی ریشه لخت با ارتفاع 2تا 3 متری ، با کیفیت البته ضمانت خرید ندارند

لطفا درانتخاب خود دقت کنید 

هماهنگی و مشاوره مهندس احسان رضایی 09177880141

اطلاعات تکمیلی پائولونیا

  • کد محصول :   2060-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

نهال پائولونیا فورتونی 2تا3 متر 1000اصله