پیش فروش قلمه ریشه پالونیا شنتونگ 50 عدد

پیش فروش قلمه ریشه پالونیا شن تونگ بسیار با کیفیت paulownia shantong root

جوانه زنی بالغ بر 95 درصد

هماهنگی نحوه و زمان ارسال  .....مهندس احسان رضایی ...... 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   2071-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

پیش فروش قلمه ریشه پالونیا شنتونگ 50 عدد