پیش فروش قلمه ریشه پالونیا شنتونگ 1000 عدد

پیش فروش قلمه ریشه پائولونیا شنتونگ (شن تونگ) shantong paulownia

هماهنگی نحوه و زمان ارسال ..... مهندس احسان رضایی .... 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   2073-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

پیش فروش قلمه ریشه پالونیا شنتونگ 1000 عدد