پیش فروش نهال ریشه لخت پائولونیا شنتونگ 1000 اصله

پیش فروش نهال ریشه لخت پائولونیا شنتونگ (شن تونگ) paulownia tree

هماهنگی زمان و نحوه ارسال ......مهندس احسان رضایی ...... 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   2077-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

پیش فروش نهال ریشه لخت پائولونیا شنتونگ 1000 اصله