نهال گلدانی پائولونیا شنتونگ 50 اصله

نهال گلدانی پائولونیا شنتونگ paulownia shantong 

هماهنگی زمان و نحوه ارسال ...... مهندس احسان رضایی .... 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   2078-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

نهال گلدانی پائولونیا شنتونگ 50 اصله