نهال گلدانی پائولونیا شنتونگ 1000 اصله

نهال گلدانی پائولونیا شن تونگ paulownia shantong tree

جهت هماهنگی نحوه و زمان ارسال نهال درخت پائولونیا شن تونگ..... مهندس احسان رضایی .... 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   2079-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

نهال گلدانی پائولونیا شنتونگ 1000 اصله