نهال گلدانی پائولونیا هیبرید 9501 تعداد 50 اصله

نهال پائولونیا هیبرید 9501 ، درخت پائولونیا هیبرید بسیار سریع الرشد

paulownia hybrid 9501

هماهنگی زمان و نحوه ارسال ..... مهندس احسان رضایی .... 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   2080-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

نهال گلدانی پائولونیا هیبرید 9501 تعداد 50 اصله