بذر پائولونیا گلی کر 001 تعداد 1000 عدد

بذر درخت سریع الرشد پائولونیا فورتونی Fortunei Tree 

پائولونیا گلی کر 001 بسته هزار عددی بذر

golikor 001 paulownia tree

قوه نامیه بالای 85 درصد 

20% بذر  مازاد

هماهنگی نحوه و زمان ارسال 09177880141 مهندس احسان رضایی

فروشنده

  • کد محصول :   2083-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

بذر پائولونیا گلی کر 001 تعداد 1000 عدد