قلمه ریشه پائولونیا گلی کر کد 016 هیبرید 9501 تعداد 10 عددی

قلمه ریشه پالونیا هیبرید 9501 گلی کر کد 016

هماهنگی نحوه و زمان ارسال 09177880141

 

فروشنده

  • کد محصول :   2084-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

قلمه ریشه پائولونیا گلی کر کد 016 هیبرید 9501 تعداد 10 عددی