قلمه ریشه پائولونیا گلی کر کد 017 هیبرید 9502 تعداد 10 عدد

قلمه ریشه پالونیا هیبرید 9502 ، قلمه ریشه گلی کر کد 017 

جوانه زنی 99%

هماهنگی نحوه و زمان ارسال 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   2085-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

قلمه ریشه پائولونیا گلی کر کد 017 هیبرید 9502 تعداد 10 عدد