قلمه ریشه پائولونیا گلی کر کد 015 شنتونگ 10 عدد

قلمه ریشه پائولونیا شنتونگ 

جوانه رنی 99%

هماهنگی زمان و نحوه ارسال 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   2086-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

قلمه ریشه پائولونیا گلی کر کد 015 شنتونگ 10 عدد