نهال رازبری زرد تعداد 10 اصله

نهال گلدانی رازبری زرد ( رازبری طلایی ) گلدان 12

هماهنگی نحوه و زمان ارسال 09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   3090-B
  • دسته بندی :   رزبری

جزئیات تخصصی

نهال رازبری زرد تعداد 10 اصله