نهال گلدانی انگور ترکمن 4 تعداد 20 اصله

نهال گلدانی ریشه پر  انگور ترکمن 4 بی دانه مخصوص مویز 

تحویل زمستان 1399

هماهنگی زمان و نحوه ارسال    مهندس احسان رضایی 09177880141

 

فروشنده

  • کد محصول :   3095-B
  • دسته بندی :   انواع نهال

جزئیات تخصصی

نهال گلدانی انگور ترکمن 4 تعداد 20 اصله