چرادرخت پالونیا(پائولونیا) را مهاجم میدانیم؟قسمت دوم

چرادرخت پالونیا(پائولونیا) را مهاجم میدانیم؟قسمت دوم

سلامی دوباره به شما سروران گرامی با توجه به پست قبل در خصوص مهاجم بودن درخت پالونیا یا دلیل مهاجم شدن ریشه های پالونیا نیاز دانستم تا اطلاعات مربوط به نحوه کاشت اصولی و جلوگیری از تهاجم ریشه را در این مبحث در اختیار شما سروران گرامی قرار دهم.

قبل از کاشت درخت پالونیا در آماده سازی بستر و زمین مورد نظر کاشت گیاه باید دقت  فراوان بعمل بیاوریم.

زیر سازی خاک،سست کردن بافت خاک و تقویت خاک از نظر ریز مغذی و بیماری زدایی و ... را باید در ابتدای اجرای پروژه های طولانی مدت در نظر بگیریم.

بافت خاک در هر منطقه و در هر اقلیم و زمینی متفاوت می باشد.حتی در زمین های  مجاور هم نیاز به آزمایش خاک مجزا وجود دارد.

 پس از خاکبرداری و زیر سازی خاک جهت کاشت پالونیا و ایجاد زراعت چوب می بایست  تکلیف زمین را برای کاشت همزمان یا عدم کشت تلفیقی مشخص کرد . معمولا تمام اشتباهات در زمینه تهاجم گیاه پالونیا از این زمان شروع می شود .

اگر قرار بر کشت تلفیقی یا همان کشت همزمان باشد باید نوع کشت و نحوهی کشت و آبیاری گیاه را بصورت کامل ارزیابی کنیم.

 

دیدگاه شما چیست؟

کلیه حقوق برای فروشگاه اینترنتی گُلی کُر محفوظ است